[Hỏi] Tôi là nhân viên văn phòng, lần đầu ra kinh doanh và quả thật nhiều cái đáng nói. Tôi nhận ra tôi cần 1 đội ngũ kinh doanh facebook hcm để chốt sale được tốt hơn. 

[Đáp]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *