[Hỏi] Tôi muốn xây dựng đội ngũ bán hàng facebook chuyên nghiệp một ngày có thể bán được 1000 đơn. Tôi phải làm sao?

[Đáp] Nhân sự:

Sản phẩm:

Bạn cứ thực hành theo những gì tôi chỉ ở trên thì 2000 đơn cũng không phải là khó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *