TÌM HIỂU CONTENT CHẾT LÀ GÌ?

“Content Chết” là một khái niệm đáng sợ với dân content! Nội Dung Chết hiểu nôm na có vài gạch đầu dòng thế này: – Content tạo ra không có lượt tiếp cận – Content không có ai thích thú – Content không làm năng giá trị của thương hiệu – Content không tiết kiệm chi phí […]